Jeg tilbyder

 • Bogføring efter behov
 • Finansbogholderi – herunder afstemning af resultatopgørelse og balance
 • Debitorbogholderi – fakturering, bogføring og effektiv rykkerprocedure
 • Kreditorbogholderi – bogføring og afstemning af kreditorer
 • Betalinger
 • Netbank
 • Løn
 • Momsregnskab
 • Måneds- og perioderegnskaber
 • Klargøring af regnskab til revisor
 • Indberetninger
 • Kontakt til offentlige myndigheder, bank og revisor
 • Undervisning i bogføring/regnskabsprogrammer

PROGRAMMER:

 • E-conomic
 • Webfinance
 • Al dente
 • Danløn
 • Microsoft Office (herunder Excel)
 • m.fl.